Din șantier

Din șantier

fațadă urbană

consolă, fronton, ancadrament, bosaj, capitel, stucătură, cornișă

reconstituire detalii artistice

 restaurare ornamente fațadă

reconstituirea elementelor artistice

medalion, scut, stucătură

restaurare fațadă de patrimoniu

 restaurare ornamente arhitecturale originale

copierea cornișei după modelul original aflat în stare avansată de degradare

înlocuire ancadramente, cheie de boltă, solbanc și bosaj

restaurare fațadă Club Sportiv DINAMO

 restaurare ornamente arhitecturale originale

 ancadramente, chei de boltă, solbancuri, console, frontoane

ornamente arhitecturale din belșug

 bogăția de frumos în detaliile ornamentale

 ancadramente, chei de boltă, solbancuri, console, coloane,  capiteluri corintice, panouri decorative

Echipa noastră este aici pentru a vă ajuta cu orice fel de informații!

Contactați-ne